Activități propuse în statut
 1. Proiecte și programe educaționale pentru copii și tineri, proprii sau în parteneriat cu autorități publice din țară și străinătate;
 2. Cursuri de pregătire intensivă pentru diverse examene pentru copii, tineri și adulți;
 3. Ateliere educaționale, cluburi tematice, tabere și școli de vară/iarnă;
 4. Seminarii, conferințe, simpozioane, dezbateri conform scopului asociației;
 5. Activități educaționale pentru grupuri vulnerabile și/sau defavorizate;
 6. Cursuri de formare și reconversie profesională pentru tineri și adulți;
 7. Activități culturale, de promovare turistică, de promovarea patrimoniului și a tradițiilor populare;
 8. Activități educaționale care contribuie la promovarea, valorificarea și întreținerea monumentelor și siturilor istorice.
 9. Proiecte și programe de asistență socială pentru copii, tineri și adulți;
 10. Realizarea, editarea şi difuzarea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri,  programe informatice şi alte materiale informative, inclusiv activități de fotografie, în vederea realizării scopului asociației;
 11. Activități educaționale bazate pe platforme de e-learning și site-uri web educaționale;
 12. Alte activități care contribuie la realizarea scopului Asociației și care nu contravin ordinii de drept.